25-01-2019

Secretaris-Generaal ministerie LNV bezoekt VanDrie Group


Op vrijdag 25 januari jl. bracht Jan-Kees Goet, Secretaris-Generaal van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV), een werkbezoek aan de VanDrie Group.

In het bezoek is uitgebreid stil gestaan bij thema’s die voor de VanDrie Group relevant zijn. ‘We hebben intensief gesproken over de verduurzaming van de kalversector. Dit onderwerp volgt uit de visie die de minister van LNV vorig jaar heeft gepubliceerd’, zegt Marijke Everts (Director Corporate Affairs VanDrie Group). Het kabinet wil met de LNV-visie bereiken dat er meer waardering voor de boer komt en dat Nederland voorloper wordt in de omslag naar kringlooplandbouw. Kringlooplandbouw is een systeem waar niets verspild wordt en waar reststromen maximaal worden ingezet.

Everts vervolgt: ‘We hebben uitgelegd wat wij doen aan het vergroten van circulariteit, het verminderen van antibioticagebruik en het verwaarden van reststromen. Onze kalversector heeft toekomst. We gaan uitdagingen niet uit de weg. Samen met onze kalverhouders zullen we dat ook komende jaren laten zien.’

Jan-Kees Goet hecht grote waarde aan gesprekken met boeren en producenten. Goet: ‘Als we met elkaar in dialoog treden, kunnen we samen aan de slag met de verduurzaming van de Nederlandse agrarische sector. Everts: ‘We zien het ministerie als een waardevolle partner. We werken nauw samen in allerlei dossiers. Het is daarom erg fijn om de heer Goet ons bedrijf te laten zien.’


  • Deze site maakt gebruik van cookies
  • Verberg deze melding